ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอนนอนช่วยขับเคลื่อนโลกไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่จะช่วยลดการเกิดขยะในระบบการผลิตและเอื้อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 
ce-02th.png
ce-04th.png
 
Asset 13.png
 
ce-05th.png
ce-06th.png
ce-07th.png
ce-08th.png
 
 

ผลตอบรับที่ผ่านมา

1
6
259
132

 

*เมื่อเทียบเป็นขนาด 107 x 198 x 24 ซม.

**ปริมาณวัสดุจากที่นอนที่ถูกใช้แล้วที่เราจะนำกลับมารีไซเคิล

 
เราจะช่วยให้ที่นอนจำนวนหลายล้านชิ้นไม่ต้องถูกทิ้งและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษข้างหน้า ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เราจะช่วยให้ที่นอนจำนวนหลายล้านชิ้นไม่ต้องถูกทิ้งและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษข้างหน้า ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

มากกว่า 90% ของชิ้นส่วนของที่นอนที่ใช้แล้วสามารถถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบอื่น

มากกว่า 90% ของชิ้นส่วนของที่นอนที่ใช้แล้วสามารถถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบอื่น

การนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่นี้จะช่วยลดปริมาณทรัพยากรใหม่ๆ ที่เราต้องนำออกมาจากธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ

การนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ใหม่นี้จะช่วยลดปริมาณทรัพยากรใหม่ๆ ที่เราต้องนำออกมาจากธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ถือเป็นการช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในระบบการผลิต เพราะพลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ในขั้นตอนขุดทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ออกมาใช้

การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ถือเป็นการช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในระบบการผลิต เพราะพลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้ในขั้นตอนขุดทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ออกมาใช้

 
 

การรีไซเคิลและต่ออายุของที่นอนใช้แล้ว

ที่นอนจะถูกตัดออกเพื่อแยกชิ้นส่วน โดยชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกแบ่งตามประเภทของวัสดุ