ผลสำเร็จตั้งแต่กลางปี 2561

0
0
0

*เฉพาะลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

**เมื่อเทียบเป็นขนาด 107 x 198 x 24 ซม.

***ปริมาณวัสดุจากที่นอนที่ถูกใช้แล้วที่เราจะนำกลับมารีไซเคิล