29.09.2562

นอนนอนเข้าร่วมงาน 100 Innovations X Entrepreneurs 2019

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายนที่ผ่านมา นอนนอนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน 100 Innovations X Entrepreneurs 2019 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย (AIT) ที่ C asean กรุงเทพฯ เพื่อแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้ภาคธุรกิจได้รับทราบเพื่อโอกาสในการขยายผลทางการค้าและธุรกิจต่อไป โดยนอนนอนได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้นำจากภาคเอกชนกว่า 100 ราย

นอกจากนี้ CEO ของเรายังได้รับเกียรติจาก AIT ให้บรรยายเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังอีกด้วย

 

 

09.09.2561

นอนนอนเข้าร่วมงาน Food & Hotel Thailand 2018

ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนที่ผ่านมา นอนนอนได้เข้าร่วมงาน Food & Hotel Thailand 2018 หนึ่งในงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ BITEC กรุงเทพฯ โดยนอนนอนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมโรงแรมมากกว่า 200 ราย

นอกจากนี้ CEO ของเรายังได้รับเกียรติจากสมาคมโรงแรมไทยให้นำเสนอบริการของนอนนอนให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ด้วย


17.07.2561

นอนนอนเข้าร่วมสมาพันธ์สินค้าที่เกี่ยวกับการนอนแห่งอินเดีย (Indian Sleep Products Federation)

เพื่อเป็นการเตรียมการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอินเดีย Circularity Pte. Ltd. บริษัทแม่ของนอนนอน ได้ตอบรับคำเชิญจากสมาพันธ์สินค้าที่เกี่ยวกับการนอนแห่งอินเดียให้เข้าร่วมสมาพันธ์ฯ

สมาพันธ์ฯ มีสมาชิกเป็นผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับการนอนรายใหญ่ทั้งหมดของอินเดีย และมีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวกับการนอนในอินเดีย ผ่านการเพิ่มความรับรู้ด้านการนอนที่มีคุณภาพในกลุ่มผู้บริโภค จัดตั้งมาตรฐานสินค้าและการบริการให้กับอุตสาหกรรม และเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมในด้านการให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ Circularity Pte. Ltd. ถือเป็นบริษัทแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับเชิญให้เข้าร่วมสมาพันธ์ฯ


24.04.2561

นอนนอนถูกคัดเลือกให้เข้าร่วม MIST Startup Accelerator Programme

นอนนอนได้รับการคัดเลือกโดยโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Innovative Startups in Tourism) ให้เป็นหนึ่งใน 19 สตาร์ทอัพจากจำนวนผู้สมัครกว่า 100 บริษัทจากกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนามให้เข้าร่วมโครงการ Mekong Innovative Startups in Tourism (MIST) Startup Accelerator ประจำปี 2561 โดยนอนนอนจะเข้าค่ายอบรม MIST Travel Startups Fundamentals ระหว่างวันที่ 17 ถึง 22 พฤษภาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ เวียดนาม

โครงการ MIST Startup Accelerator มีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อนสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมในภาคธุรกิจเทคโนโลยีการท่องเที่ยว การโรงแรม และการท่องเที่ยว โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) Mekong Business Initiative เดสติเนชั่นแม่โขง (Destination Mekong) และสำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office) 


16.04.2561

นอนนอนจดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์

นอนนอนได้จัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์ภายใต้ชื่อ Circularity Pte. Ltd. เพื่อเตรียมขยายธุรกิจไปสู่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


06.02.2561

นอนนอนได้รับเงินลงทุนก้อนแรก

บริษัท เซอร์คิวลาร์ริตี จำกัด บริษัทแม่ของนอนนอน ได้รับเงินลงทุนก้อนแรก (angel funding) จากนักลงทุนชาวภูเก็ตที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการจัดจำหน่ายที่นอนและเครื่องนอนให้กับโรงแรมและรีสอร์ทในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมูลค่าทางธุรกิจของนอนนอนได้รับการประเมินไว้ที่ 38.7 ล้านบาท